grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Dodawanie dodatkowego pliku do bazy tempdb

ALTER DATABASE tempdb ADD FILE ( name = tempdb_secondary, filename = 'X:\XXX\tempdb_secondary.ndf', size = 512 MB )