grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


  1. Mikrotik - przekierowanie

    ip fi nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=PORTZEW action=dst-nat to-addresses=IPWEW to-ports=PORTWEW comment=KOMENTARZ

  2. IBM DS3xxx - rozszerzanie LUN

    Sprawdzanie postępu dodawania dysku do RAIDa / rozszerzania LUN: show logicalDrive ["NAZWALUN"] actionProgress; Dodawanie dodatkowej powierzchni do LUN: set logicalDrive ["NAZWALUN"] addCapacity=50 GB ; Źródło: http://run.tournament.org.il/ibm-ds4300-expand-logical-drive-lun/