grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Mikrotik - przekierowanie

 ip fi nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=PORTZEW action=dst-nat to-addresses=IPWEW to-ports=PORTWEW comment=KOMENTARZ