grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


 1. Migracja VM między hostami ESXi

  ovftool.exe -ds=[DATASTORE_NAME_ON_TARGET] vi://HOST/VMNAME vi://HOST2 źródło: http://blog.itsnotfound.com/2013/05/esxi-copying-a-vm-between-two-hosts/

 2. vCenter Appliance - akceptacja EULA z linii poleceń

  To deal with it I found a way to accept EULA directly from the appliances shell console: Login to the vCenter server appliance shell console (default credentials: root/vmware ) Navigate to the /etc/vmware-vpx folder: cd /etc/vmware-vpx Create empty file eula.accepted with: vi eula.accepted and save it: :wq You can now start vCenter Service from the console with: service vmware-vpxd start service vmware-vpxd status Źródło: http://grzegorzosinski.blogspot.com/2012/07/accept-vmware-vcenter-server-appliance.html...

 3. Problem z bazą danych (embedded) vCenter Appliance

  Uruchomić z poziomu SSH: su -l db2inst1 db2 get db cfg for vCDB | grep log db2 UPDATE DB CFG FOR VCDB USING logprimary 128 logsecond 16 logfilsiz 8192 Źródło: http://www.virtualserverguy.com/blog/2012/2/23/vcenter-server-appliance-database.html

 4. Ustawienie logowania do zdalnego sysloga

  esxcli system syslog config get esxcli system syslog config set --loghost='tcp://ADRESIP:514' esxcli system syslog reload esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id=syslog --enabled=true esxcli network firewall refresh Źródło: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2003322...

 5. Przypisywanie ilości rdzeni do jednego vCPU

  Listowanie VM: xe vm-list Ustawianie ilości rdzeni na jeden vCPU dla konkretnej VM z danym uuid: xe vm-param-set platform:cores-per-socket=4 uuid=<vm-uuid> Źródło: http://forums.citrix.com/thread.jspa?threadID=245236

 6. Sprawdzanie statusu Dell OpenManage pod XenServer

  /opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh status

 7. Zmiana rozmiaru iSCSI SR

  Expand Using Xen Center 5.x Identify the iSCSI SR to adjust. Document all settings. Shut down all guests using this iSCSI SR. Make sure you have all iSCSI settings documented. Right click on the iSCSI SR, select Detach. Right click on the iSCSI SR, select Reattach. Depending on your configuration, you may need to reenter some settings. Źródło: http://jacobackerman.blogspot.com/2009/06/expanding-xenserver-iscsi-storage.html...

 8. Zrzut stanu puli przed aktualizacją

  pool-dump-database

 9. Włączenie i wyłączenie vSwitch

  Włączenie vSwitch: xe-switch-network-backend openvswitch Wyłączenie (linux bridge): xe-switch-network-backend bridge Sprawdzenie aktualnego stanu: cat /etc/xensource/network.conf

 10. The VDI is not available

  xe sr-list Wybieramy storage, ktorego dotyczy blad VDI i go przeszukujemy. xe vdi-list sr-uuid=....... Odlaczamy dyski od VM. Dla kazdego wpisu dotyczacego VDI uruchamiamy xe vdi-forget uuid=..... Skanujemy storage repository w XenCenter i dodajemy znalezione dyski do VM.