grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


The VDI is not available

xe sr-list

Wybieramy storage, ktorego dotyczy blad VDI i go przeszukujemy.

xe vdi-list sr-uuid=.......

Odlaczamy dyski od VM. Dla kazdego wpisu dotyczacego VDI uruchamiamy

xe vdi-forget uuid=.....

Skanujemy storage repository w XenCenter i dodajemy znalezione dyski do VM.