grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Migracja VM między hostami ESXi

ovftool.exe -ds=[DATASTORE_NAME_ON_TARGET] vi://HOST/VMNAME vi://HOST2 źródło: http://blog.itsnotfound.com/2013/05/esxi-copying-a-vm-between-two-hosts/