grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Włączenie i wyłączenie vSwitch

Włączenie vSwitch:

xe-switch-network-backend openvswitch

Wyłączenie (linux bridge):

xe-switch-network-backend bridge

Sprawdzenie aktualnego stanu:

cat /etc/xensource/network.conf