grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


 1. Przypisywanie ilości rdzeni do jednego vCPU

  Listowanie VM: xe vm-list Ustawianie ilości rdzeni na jeden vCPU dla konkretnej VM z danym uuid: xe vm-param-set platform:cores-per-socket=4 uuid=<vm-uuid> Źródło: http://forums.citrix.com/thread.jspa?threadID=245236

 2. Sprawdzanie statusu Dell OpenManage pod XenServer

  /opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh status

 3. Zmiana rozmiaru iSCSI SR

  Expand Using Xen Center 5.x Identify the iSCSI SR to adjust. Document all settings. Shut down all guests using this iSCSI SR. Make sure you have all iSCSI settings documented. Right click on the iSCSI SR, select Detach. Right click on the iSCSI SR, select Reattach. Depending on your configuration, you may need to reenter some settings. Źródło: http://jacobackerman.blogspot.com/2009/06/expanding-xenserver-iscsi-storage.html...

 4. Zrzut stanu puli przed aktualizacją

  pool-dump-database

 5. Włączenie i wyłączenie vSwitch

  Włączenie vSwitch: xe-switch-network-backend openvswitch Wyłączenie (linux bridge): xe-switch-network-backend bridge Sprawdzenie aktualnego stanu: cat /etc/xensource/network.conf

 6. The VDI is not available

  xe sr-list Wybieramy storage, ktorego dotyczy blad VDI i go przeszukujemy. xe vdi-list sr-uuid=....... Odlaczamy dyski od VM. Dla kazdego wpisu dotyczacego VDI uruchamiamy xe vdi-forget uuid=..... Skanujemy storage repository w XenCenter i dodajemy znalezione dyski do VM.

 7. Dołączenie serwera XenServer na siłę do puli

  xe pool-join master-address=IPMASTERA master-username=USER master-password=PASSWORD force=true

 8. Awaryjne ustanowienie mastera w puli

  Polecenie z konsoli SSH: xe pool-emergency-transition-to-master

 9. Multipathing iSCSI i XenServer 5.5

  Aktywacja iSCSI multipathing w XenServer 5.5: Do the following on each XenServer in the pool attaching to the AX4. Disable STP on your SAN switches. Verify that Multipath is enabled on XenServer. On the XenServer console run "iscsiadm --mode discovery --type sendtarget s --portal <san ip>" On the XenServer console run "iscsiadm --mode node --loginall =all" In Navisphere Manager open the "Connectiv ity Status..." box and register the new connection s from the Xenserver. (There should be 2 connection s for each SP in your AX4. It may take a little time for the...