grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Przypisywanie ilości rdzeni do jednego vCPU

Listowanie VM:

xe vm-list

Ustawianie ilości rdzeni na jeden vCPU dla konkretnej VM z danym uuid:

xe vm-param-set platform:cores-per-socket=4 uuid=<vm-uuid>

Źródło: http://forums.citrix.com/thread.jspa?threadID=245236