grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Ustawienie logowania do zdalnego sysloga

esxcli system syslog config get

esxcli system syslog config set --loghost='tcp://ADRESIP:514'

esxcli system syslog reload

esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id=syslog --enabled=true
esxcli network firewall refresh

Źródło: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2003322