grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


IBM DS3xxx - rozszerzanie LUN

Sprawdzanie postępu dodawania dysku do RAIDa / rozszerzania LUN:

 show logicalDrive ["NAZWALUN"] actionProgress;

Dodawanie dodatkowej powierzchni do LUN:

set logicalDrive ["NAZWALUN"] addCapacity=50 GB ;

Źródło: http://run.tournament.org.il/ibm-ds4300-expand-logical-drive-lun/