grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Zabezpieczenie połączeń przy pomocy SSL

Generowanie certyfikatu: makecert -r -pe -n "CN=NAZWA" -b 01/01/2000 -e 01/01/2036 -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1 -ss my -sr localMachine -sky exchange -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -sy 12 -a sha1 Domyślna ścieżka dla kluczy prywatnych: C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys Listowanie aktywnych połączeń do serwera: SELECT * FROM sys.dm_exec_connections Szukanie pliku klucza prywatnego dla certyfikatu o podanym "odcisku kciuka": FindPrivateKey My LocalMachine -t "‎NUMER" -a Źródło: http://thesqldude.com/2011/10/22/to-ssl-or-not-to-ssl-that-is-the-question/