grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Zastąpienie bazy danych w stanie "Restoring"

RESTORE DATABASE MyDatabase FROM DISK = 'MyDatabase.bak' WITH REPLACE,RECOVERY Źródło: http://stackoverflow.com/questions/520967/sql-server-database-stuck-in-restoring-state