grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Zmiana schema obiektów w bazie danych

SELECT 'ALTER SCHEMA [NAZWABAZY] TRANSFER [' + s.Name + '].[' + o.Name + ']' FROM sys.Objects o INNER JOIN sys.Schemas s on o.schema_id = s.schema_id WHERE s.Name = 'grafnet' And (o.Type = 'U' Or o.Type = 'P' Or o.Type = 'V')