grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


 1. Ustawianie dynamicIdleThreshold

  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.applicationHost/webLimits -dynamicIdleThreshold:130

 2. Przenoszenie certyfikatów SSL między serwerami

  Here are the steps you should follow to export to the cert on the existing server: 1) Go to Start -> Run and enter MMC 2) From the menu bar, select Console -> Add Remove Snap In 3) Click the "Add" button. Select the Certificates snap in, and then click "Add" again 4) Choose the "Computer Account". Click Next. 5) Select "Local Computer" Click Finish. 6) Now click "Close" and then "OK" 7) Now expand the "Certificates" object in the MMC and drill down to Personal -> Certificates. 8) You should see your existing cert. listed...

 3. Przypisanie więcej niż jednej zabezpieczonej witryny w serwerze IIS7 do adresu IP

  C:\Windows\System32\Inetsrv\appcmd set site /site.name:"WITRYNA" /+bindings.[protocol='https',bindingInformation='ADRESIP:443:WITRYNA'] Jednorazowe polecenie (przypisanie certyfikatu SSL do konkretnego adresu IP): netsh http add sslcert ipport=194.88.154.177:443 certhash=e8351394086f4f638673a469086bb32485d54066 appid={ab3c58f7-8316-42e3-bc6e-771d4ce4b201}

 4. Uruchamianie WCF Web services na IIS

  Aby uruchomic WCF Web services na serwerze IIS nalezy go najpierw skonfigurować za pomocą następującego polecenia: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelReg.exe -i