grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Dostęp do plików konfiguracyjnych IISa na systemie x64 z poziomu aplikacji x86

Nalezy utworzyc symlinki:

mklink /H C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\config\administration.config C:\Windows\System32\inetsrv\config\administration.config

mklink /H C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\config\applicationHost.config C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config

mklink /H C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\config\redirection.config C:\Windows\System32\inetsrv\config\redirection.config