grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Migracja kluczy do zarządzania konfiguracją IISa

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319 Export: aspnet_regiis -px "iisConfigurationKey" "C:\iisConfigurationKey.xml" -pri Import: aspnet_regiis -pi "iisConfigurationKey" "C:\iisConfigurationKey.xml" Export: aspnet_regiis -px "iisWasKey" "C:\iisWasKey.xml" -pri Import: aspnet_regiis -pi "iisWasKey" "C:\iisWasKey.xml"