grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Obsłużenie nieznanych typów MIME

Należy dodać do typów MIME rozszerzenie "*" z typem application/octet-stream