grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Pokazywanie błędów pod IIS7 dla ASP Classic

%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:asp -scriptErrorSentToBrowser:true

Ewentualnie dodatkowo:

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpErrors -errorMode:Detailed

lub w pliku web.config w gałęzi system.webServer dodać:

<httpErrors existingResponse="PassThrough" />