grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Szyfrowanie sekcji connectionStrings w pliku web.config

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_regiis.exe -pe "connectionStrings" -site IDSTRONY -app "/"