grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Włączenie pokazywania błędów PHP (FastCGI) w IIS7

c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "{sitename}" -section:system.webServer/httpErrors /existingResponse:"PassThrough" /commit:apphost

Źródło: http://serverfault.com/questions/69839/show-php-error-message-on-iis-7

Można też dodać w galęzi system.webServer w pliku web.config wpis:

<httpErrors existingResponse="PassThrough" />