grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


 1. Usuwanie sterowników nieistniejącego sprzętu z systemu

  Linia poleceń: set devmgr_show_nonpresent_devices=1 następnie devmgmt.msc gdzie w menu View zaznaczamy opcję "Show hidden devices"

 2. Kasowanie shadowcopy

  Wyświetlanie listy shadowcopy: vssadmin list shadows /for=<BackupTarget> Odpalamy DiskShadow.exe Delete shadows ID <Shadow Copy ID> Źródło: http://stilger.eu/2010/01/02/windows-server-backup-usuwanie-starych-kopii-zapasowych/

 3. Zmiana MTU dla karty sieciowej

  netsh interface ipv4 show subinterfaces netsh interface ipv4 set subinterface "Network Connection" mtu=xxxx store=persistent

 4. Ukrycie partycji NTFS

  >diskpart >list disk >select disk 0 >list partition >select partition 1 >detail partition >set id=17 override >detail partition

 5. Usunięcie/Dodanie przypisania litery do dysku

  >diskpart >list volume >select volume 1 >remove letter C lub >assign letter C

 6. Wyłączenie usługi zapory z linii poleceń

  netsh firewall set opmode mode=DISABLE netsh firewall set opmode mode=DISABLE profile=ALL

 7. Instalacja roli Hyper-V z linii poleceń

  start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V Pomijając Windowsy typu Core jest to przydatne gdy wewnątrz wirtualnej maszyny potrzebujemy (system z poziomu "Server Managera" nie pozwoli zainstalowac roli ponieważ wirtualny CPU nie wspiera wirtualizacji) mieć zainstalowaną rolę Hyper-V. Przykładem może być SCDPM 2010 beta, ktory aby pozwolił odzyskiwać pliki z dysków VHD potrzebuje zainstalowanej roli Hyper-V.

 8. Czyszczenie historii backupów w Windowsie 2008

  Wbadmin delete catalog

 9. Mapowanie zasobów

  net use x: \\computer name\share name net use x: /delete

 10. Udostępnienie katalogu

  netsh firewall set service fileandprint net share UdostepnionyKatalog=X:\ /GRANT:Everyone,FULL /UNLIMITED