grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Czyszczenie dziennika zmian w plikach

Fsutil usn deletejournal /D c: