grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Czyszczenie logu NTFS z "System Reserved Partition"

fsutil usn deletejournal /N /D X: Źródło: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/system-partition-nearly-full-how-can-i-find-out/d344e28c-8471-4ae4-99c1-cbf6ff55386b