grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Kodowanie connectionString

 c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -pef "connectionStrings" "SCIEZKADOKATALOGUZPLIKIEMWEBCONFIG"