grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


"Zabicie" procesu z linii poleceń

taskkill /IM notepad.exe