grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Usuniecie katalogu Windows.old po aktualizacji systemu

takeown /F c:\Windows.old\* /R /A cacls c:\Windows.old\*.* /T /grant administrators:F rmdir /S /Q c:\Windows.old\ Zrodlo: https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/a88eca16-2cc6-421c-94fc-f444b9efa889/how-to-delete-windowsold-in-windows-7?forum=w7itproinstall