grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Naprawa tabel InnoDB w bazie MySQL

W pliku my.ini dodać:innodb_force_recovery = 2

Uruchomić polecenie:mysqldump --force --compress --triggers --routines --create-options -u root -p --all-databases > C:\alldb.sql

Usunąćinnodb_force_recovery = 2z pliku my.ini i skasowac katalogi baz danych.

Uruchomić:mysql -u root -p --compress < C:\alldb.sql