grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Tworzenie i odtwarzanie backupu dla bazy MySQL

Tworzenie:

mysqldump -u root -p Tutorials > tut_backup.sql

Odtwarzanie:

mysql -u [uname] -p[pass] [db_to_restore] < [backupfile.sql]

Zrodlo: http://www.webcheatsheet.com/SQL/mysql_backup_restore.php