grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Dump partycji z logiem bledow do pliku vmkernel-zdump-* i konwersja do pliku .log

Znalezienie partycji z dumpem:

esxcfg-dumppart -t

Zrzucenie jej do pliku vmkernel-zdump-*:

esxcfg-dumppart --copy --devname "/vmfs/devices/disks/........"

Konwersja:

esxcfg-dumppart --log vmkernel-zdump-.......