grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Instalacja aktualizacji dla VMWare ESXi 4.1 i w gore

Wymagania:

  • vSphere vCLI 4.1 http://www.vmware.com/support/developer/vcli/

Nowe aktualizacje ("Search by product"):

http://support.vmware.com/selfsupport/download/

Listowanie aktualizacji

vihostupdate.pl --server SERVERIP -l -b UPDATEFILE

Instalacja aktualizacji

vihostupdate.pl --server SERVERIP -i -b UPDATEFILE -B BULLETIN

Instalacja za pomoca konsoli SSH (nie jest wymagany vCLI)

Listowanie aktualizacji:

esxupdate --loglevel=DEBUG --bundle UPDATEFILE -a scan

Instalacja aktualizacji:

esxupdate --loglevel=DEBUG --bundle UPDATEFILE -b BULLETIN update

Instalacja aktualizacji pod 5.1:

esxcli software vib install -d "/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip"

esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip"

esxcli software profile update -p ESXi-7.0U3f-20036589-standard -d /vmfs/volumes/WebioManage/VMware-ESXi-7.0U3f-20036589-depot.zip --no-sig-check

esxcli software profile update -p ESXi-6.7.0-20221004001-standard -d /vmfs/volumes/WebioManage/ESXi670-202210001.zip --no-hardware-warning

esxcli software profile update -p ESXi-6.5.0-20221004001-standard -d /vmfs/volumes/WebioManage/ESXi650-202210001.zip --no-hardware-warning