grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Wykresy wydajnościowe z ostatnich 36 godzin

Należy wyedytować plik /etc/vmware/hostd/config.xml i zmienić w nim:

<historicalStatsEnabled> true </historicalStatsEnabled>

po czym zrestartować usługi za pomocą services.sh restart