grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


Zmiana MTU dla witualnych switchy w VMware ESXi 4

esxcfg-vswitch -l
esxcfg-vswitch -m 1400 <vSwitch>
esxcfg-vswitch -A <port group name> <vSwitch>
esxcfg-vmknic -a -i <ip address> -n <subnet mask> -m 9000 <port group name>