grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


  1. Resetowanie indeksu wyszukiwania

    Odpalić konsole powershell Exchange 2010 Przejść do katalogu %PROGRAMFILES%\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts Uruchomić .\ResetSearchIndex.ps1 -force -all Źródło: http://www.sheenaustin.com/2010/11/11/exchange-2010-search-reset-search-index/