grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


 1. Obsłużenie nieznanych typów MIME

  Należy dodać do typów MIME rozszerzenie "*" z typem application/octet-stream

 2. "Zabicie" procesu z linii poleceń

  taskkill /IM notepad.exe

 3. Usuwanie sterowników nieistniejącego sprzętu z systemu

  Linia poleceń: set devmgr_show_nonpresent_devices=1 następnie devmgmt.msc gdzie w menu View zaznaczamy opcję "Show hidden devices"

 4. Kasowanie shadowcopy

  Wyświetlanie listy shadowcopy: vssadmin list shadows /for=<BackupTarget> Odpalamy DiskShadow.exe Delete shadows ID <Shadow Copy ID> Źródło: http://stilger.eu/2010/01/02/windows-server-backup-usuwanie-starych-kopii-zapasowych/

 5. Ustawianie dynamicIdleThreshold

  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.applicationHost/webLimits -dynamicIdleThreshold:130

 6. Przenoszenie certyfikatów SSL między serwerami

  Here are the steps you should follow to export to the cert on the existing server: 1) Go to Start -> Run and enter MMC 2) From the menu bar, select Console -> Add Remove Snap In 3) Click the "Add" button. Select the Certificates snap in, and then click "Add" again 4) Choose the "Computer Account". Click Next. 5) Select "Local Computer" Click Finish. 6) Now click "Close" and then "OK" 7) Now expand the "Certificates" object in the MMC and drill down to Personal -> Certificates. 8) You should see your existing cert. listed...

 7. Przypisanie więcej niż jednej zabezpieczonej witryny w serwerze IIS7 do adresu IP

  C:\Windows\System32\Inetsrv\appcmd set site /site.name:"WITRYNA" /+bindings.[protocol='https',bindingInformation='ADRESIP:443:WITRYNA'] Jednorazowe polecenie (przypisanie certyfikatu SSL do konkretnego adresu IP): netsh http add sslcert ipport=194.88.154.177:443 certhash=e8351394086f4f638673a469086bb32485d54066 appid={ab3c58f7-8316-42e3-bc6e-771d4ce4b201}

 8. Zmiana MTU dla karty sieciowej

  netsh interface ipv4 show subinterfaces netsh interface ipv4 set subinterface "Network Connection" mtu=xxxx store=persistent

 9. Ukrycie partycji NTFS

  >diskpart >list disk >select disk 0 >list partition >select partition 1 >detail partition >set id=17 override >detail partition

 10. Usunięcie/Dodanie przypisania litery do dysku

  >diskpart >list volume >select volume 1 >remove letter C lub >assign letter C