grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


 1. Pokazywanie ukrytych/nieistniejących urządzen w Device manager

  Z linii poleceń uruchomić: SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 START DEVMGMT.MSC

 2. Nadanie uprawnien Read Permissions dla lokalnych uzytkownikow

  icacls X:\KATALOG /grant BUILTIN\Users:(OI)(CI)(Rc,S)

 3. Resetowanie indeksu wyszukiwania

  Odpalić konsole powershell Exchange 2010 Przejść do katalogu %PROGRAMFILES%\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts Uruchomić .\ResetSearchIndex.ps1 -force -all Źródło: http://www.sheenaustin.com/2010/11/11/exchange-2010-search-reset-search-index/

 4. Pokazywanie błędów pod IIS7 dla ASP Classic

  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:asp -scriptErrorSentToBrowser:true Ewentualnie dodatkowo: %windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpErrors -errorMode:Detailed lub w pliku web.config w gałęzi system.webServer dodać: <httpErrors existingResponse="PassThrough" />

 5. Szyfrowanie sekcji connectionStrings w pliku web.config

  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_regiis.exe -pe "connectionStrings" -site IDSTRONY -app "/"

 6. ASP.NET state service - The system cannot find the file specified.

  Rozwiazanie: Go to command prompt and type regedit When regedit opens, locate HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state ImagePath Data was %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe so altered to %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_state.exe Go to Services and start ASP.NET State Service Źródło: http://thelittlewolfsadventuresindotnet.blogspot.com/2010/03/aspnet-state-service-system-cannot-find.html...

 7. Generowanie pliku certyfikatu PFX z certyfikatu domeny, certyfikatu posredniego oraz klucza prywatnego

  Trzeba sciagnac OpenSSL: http://www.openssl.org/related/binaries.html openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privatekey.txt -in certificate.txt -certfile intermediate.txt Źródło: http://nickstips.wordpress.com/2010/09/08/sql-ssl-and-sql-server-2008-creating-the-certificate/

 8. Czyszczenie dziennika zmian w plikach

  Fsutil usn deletejournal /D c:

 9. Włączenie pokazywania błędów PHP (FastCGI) w IIS7

  c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "{sitename}" -section:system.webServer/httpErrors /existingResponse:"PassThrough" /commit:apphost Źródło: http://serverfault.com/questions/69839/show-php-error-message-on-iis-7 Można też dodać w galęzi system.webServer w pliku web.config wpis: <httpErrors existingResponse="PassThrough" />

 10. Dostęp do plików konfiguracyjnych IISa na systemie x64 z poziomu aplikacji x86

  Nalezy utworzyc symlinki: mklink /H C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\config\administration.config C:\Windows\System32\inetsrv\config\administration.config mklink /H C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\config\applicationHost.config C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config mklink /H C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\config\redirection.config C:\Windows\System32\inetsrv\config\redirection.config