grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


  1. Tworzenie i odtwarzanie backupu dla bazy MySQL

    Tworzenie: mysqldump -u root -p Tutorials > tut_backup.sql Odtwarzanie: mysql -u [uname] -p[pass] [db_to_restore] < [backupfile.sql] Zrodlo: http://www.webcheatsheet.com/SQL/mysql_backup_restore.php

  2. Naprawa tabel InnoDB w bazie MySQL

    W pliku my.ini dodać: innodb_force_recovery = 2 Uruchomić polecenie: mysqldump -- force -- compress -- triggers -- routines -- create - options - u root - p -- all - databases > C:\ alldb . sql Usunąć innodb_force_recovery = 2 z pliku my.ini i skasowac katalogi baz danych. Uruchomić: mysql -u root -p --compress < C:\alldb.sql...